Klachtenregeling

Wanneer kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat Hartgedragen Onderwijs niet heeft geleverd wat in het contract is afgesproken.

Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen via ingrid@hartgedragenonderwijs.nl. Het is verstandig daarin te melden waarom u een klacht indient en wat er precies is gebeurd. Natuurlijk moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Het is raadzaam om eventueel kopieën mee te zenden van stukken die van belang zijn voor uw klacht.

De eerste afhandeling van uw klacht
U krijgt binnen vijf dagen een schriftelijke reactie op uw klacht. Hartgedragen Onderwijs zal proberen de klacht in gezamenlijk overleg met de klachtindiener zelf zo goed mogelijk op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat er aanvullende training of coaching wordt verzorgd of dat er restitutie van gelden plaats vindt. In overleg met de klachtindiener wordt bepaald binnen welke termijn een eventuele aanvullende training of coaching plaats vindt. Restitutie van gelden vindt altijd plaats binnen veertien dagen.

Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen naar de klacht dan wordt de klachtindiener hiervan binnen vijf dagen in kennis gesteld. Het extra onderzoek duurt ten hoogste twintig dagen.

Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld
Mocht de afhandeling van de klacht naar inzicht van de klachtindiener onvoldoende zijn dan wordt de klacht bij een vertrouwenspersoon ingediend. Deze functie wordt vervuld door mevrouw C. de Boer, zelfstandig ondernemer / eigenaar van ‘Leadup’, bereikbaar per e-mail op: carola@leadup.info of via haar postadres dat u op verzoek zal worden toegezonden door Ingrid van Essen. 

Uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor Hartgedragen Onderwijs. Eventuele consequenties worden door ons binnen 14 dagen uitgevoerd. 

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en opgeslagen voor een periode van één jaar. 

 

Aldus opgesteld op 10 oktober 2023